Waar staan WIJ voor


 

B E L E I D S V I S I E 

 

Onze ploeg ging ook in 2013 enthousiast van start als beleidspartij.

Duidelijk zijn in wat we doen en waarom we dat doen, dat is belangrijk.

Het schepencollege omschrijft Kampenhout in enkele kernbegrippen:

 

Supergezellig – Aangenaam – Veilig – VERENIGINGSLEVEN

Proper, mooi en ordelijk - Vriendelijke gemeente - Mensen leven met mensen, solidair

 

Van daaruit gingen zij actief aan de slag om het meerjarenplan op te stellen. Onze inwoners kunnen duidelijk zien waar het bestuur voor wil gaan in Kampenhout. Zo kan iedereen ook mee volgen waarom bepaalde beslissingen worden genomen, hoe we daar op willen inzetten.
Over elk punt kan je meer lezen in de brochure.

1. Een financieel evenwichtig en duurzaam beleid

2. Kwaliteitsvolle dienstverlening

3. De sociale samenhang stimuleren binnen een warme gemeenschap

4. Een OCMW-werking op mensenmaat

5. Efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium

6. Een duurzaam ruimtelijk beleid nastreven

7. Investeren in een leefbare en duurzame woonomgeving met respect voor natuur en milieu

8. Een aangename en veilige leef –en woongemeente uitbouwen