Halfweg


Beleid op naar 2018

Onze ploeg ging ook in 2013 enthousiast van start als beleidspartij.

Duidelijk zijn in wat we doen en waarom we dat doen, dat is belangrijk.

Het schepencollege omschrijft Kampenhout in enkele kernbegrippen:

 

Supergezellig – Aangenaam – Veilig – VERENIGINGSLEVEN

Proper, mooi en ordelijk - Vriendelijke gemeente - Mensen leven met mensen, solidair

 

Van daaruit gingen zij actief aan de slag om het meerjarenplan op te stellen. Onze inwoners kunnen duidelijk zien waar het bestuur voor wil gaan in Kampenhout. Zo kan iedereen ook mee volgen waarom bepaalde beslissingen worden genomen, hoe we daar op willen inzetten. 

Over elk punt kan je meer lezen in de brochure.

1. Een financieel evenwichtig en duurzaam beleid p. 5

2. Kwaliteitsvolle dienstverlening p.6

3. De sociale samenhang stimuleren binnen een warme gemeenschap p. 7

4. Een OCMW-werking op mensenmaat p. 9

5. Efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium p. 10

6. Een duurzaam ruimtelijk beleid nastreven p. 12

7. Investeren in leefbare en duurzame woonomgeving met respect voor natuur en milieu p. 13

8. Een aangename en veilige leef –en woongemeente uitbouwen p. 15


Het schepencollege maakt een rapport halfweg de bestuursperiode. Er is al heel wat gerealiseerd van de vooropgestelde doelstellingen. Dat er nog werk aan de winkel is weten onze mensen in het bestuur zeer goed. De drive om er ook de komende drie jaar voor te gaan is er zeker.

In deze evaluatie komen de 8 doelstellingen opnieuw onder de aandacht. Bij ieder items kan u lezen over de verwezenlijkingen van onze schepenen en hun plannen voor de toekomst.

Meteen valt op hoe actief betrokken onze mensen zijn bij tal van realisaties. 
CD&V probeert in haar beleid steeds vooruit te kijken en actief te werken aan een Kampenhout dat ook voor onze kinderen warm, groen en gezellig is. 

IN BIJGAANDE BROCHURE LEES JE O.A. OVER:

de nieuwe fietspaden in de Zeypestraat (p. 11), de renovatie van de sporthal (p.9), Dagopvang NOAH (p.8), het nieuwe logo (p.4)

 

Lees ook het bericht in de streekkrant :

"meneer de burgemeester" - evaluatie beleid van de voorbije 3 jaar

burgemeester Kris

 

Documenten